Izgradnja II faze reginalne deponije neopasnog otpada "Gigoš" u Jagodini

  • Opis projekta
    Izvođenje radova na formiranju tela deponije i izradom lagune za odlaganje procedne vode.
  • Klijent: Investitor: PWW deponija DOO Jagodina
  • Lokacija: Potez Lipar, Opština Jagodina
  • Godina završetka: 2022