Izgradnja radioničke hale u sklopu reciklažnog centra PWW DEPONIJA DOO Jagodina

  • Opis projekta
    Izgradnja hale sa iskopima, tamponiranju, armiračkim i betonskim radovima. Konstrukcija je čelična sa izradom zidova i krova od fasadnih panela.
  • Klijent: Porr Weber iz Austrije sa sedištem u Srbiji.
  • Lokacija: Jagodina
  • Godina završetka: 2022