Izgradnja fabrike za proizvodnju prefabrikovanih elemenata u Lapovu.

  • Opis projekta
    Izvodjenje zemljanih radova na iskopu, tamponiranju proizvodne hale sa saobraćajnicom i platoima u površini od 31.000,00m2
  • Klijent: Mega Infrastructure DOO, Beograd
  • Lokacija: Lapovo
  • Godina završetka: 2023