SEPARACIJA ZA PROIZVODNJU PESKA I FRAKCIJA OD PRIRODNOG ŠLJUNKA IZ VELIKE MORAVE

  • Opis projekta
    Prerada prirodnog šljunka za dobijanje frakcija za potrebe proizvodnje betona. Frakcije od 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16 do 32mm i iberlauf
  • Klijent: Niskogradnja Radosavljević DOO
  • Lokacija: Paraćin, selo Čepure.
  • Godina završetka: 2024