Izgradnja Vodovodne i kanalizacione mreže u industrijskom objektu u Lapovu.

  • Opis projekta
    Izvodjenje radova na Atmosferskoj sanitarnoj mreži sa izradom retenzije za prihvat spoljne vode sa crpnom stanicom koja se prepumpava u kanal za odvod vode. Izvodjenje vodovodne i hidrantske mreže u objektu i van objekta , površina parcele 5,5 hektara.
  • Klijent: Mega Infrastructure DOO, Beograd
  • Lokacija: Lapovo
  • Godina završetka: 2024