Asfaltiranje saobraćaknice u sklopu II faze izgradnje regionalne deponije

  • Opis projekta
    Izgradnja saobračajnice sa nasipanjem kamena i pratećim kanalima i ivićnjacima sa asfaltiranjem BNS sloja i AB sloja u dužini od 400 metara.
  • Klijent: PWW deponija, Jagodina
  • Lokacija: Jagodina
  • Godina završetka: 2023