Spoljno uredjenje fabrike u Lapovu

  • Opis projekta
    Nasipanje kamenim agregatom, izrada ivičnjaka i behaton ploča na parking mestima sa armiranjem i betoniranjem platoa za skladištenje i asfaltirenjem saobraćajnica asfaltom BNS i ABs
  • Klijent: Mega Infrastructure DOO, Beograd
  • Lokacija: Lapovo
  • Godina završetka: 2024